Skogsbränderna i Australien

Brännskadade koalor har återhämtat sig – släpps ut

2:01 min

I Australien har flera av de koalor som brännskadades svårt vid de förödande mark och skogsbränderna i landet återhämtat sig så bra att de nu har släppts tillbaka till sin naturliga miljö.

– Hon har hämtat sig bra, brännskadorna är läkta och hon är stark nog för att släppas ut för att bli en riktig koala igen, säger Cheyne Flanagan klinikchef på Koala sjukhuset i Port Macquarie.

Den nu friska honan var en av de första som behandlades för sina brännskador som den fick i samband med bränderna som startade i september förra året. När koalahonan kom till sjukhuset hade den 90 procentiga brännskador på kroppen.

Man uppskattar att över 25 000 koalor omkom i bränderna i Australien och nästan lika många fick brännskador. Det har gjort att den populära koalan nu är hotad och många frivilliga gör allt för att rädda arten från att helt försvinna.

Målet är att så många som möjligt av koalorna som fått vård ska placeras ut så att arten kan återhämta sig säger Cheyne Flanagan vid Koala sjukhuset.

Stora områden av koalornas naturliga miljö förstördes vid bränderna. Nu har skogen återhämtat sig så pass att man kan låta koalorna återvända. Man hoppas att de överlevande koalorna ska vara ett litet steg för att säkra framtiden för arten. Man släpper därför ut koalorna i så naturliga ordning som möjligt. Det innebär att varje grupp kommer att bestå av flera honor och en hanne.

Cheyne Flanagan vid Koala sjukhuset i Port Macquarie berättar att den unga hanne som nyligen släppts ut snart kommer få sällskap av flera honor. Förhoppningen är att det snart kommer att finnas massor av unga koalor i skogen.

Men det är en lång väg innan arten är säkrad. Uppskattningsvis nära 80 procent av koala beståndet i delstaten New South Wales dödades vid bränderna som drabbade sydöstra Australien i nästan 5 månader.