Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Anställdas kritik: "Polisen följer inte riktlinjerna"

2:04 min

Flera polisanställda som Ekot har pratat med riktar nu kritik mot högsta polisledningen för att man inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete under coronakrisen.

Robert Tkalcic, som är tillförordnat huvudskyddsombud på Polismyndigheten, säger att oron bland anställda är stor.

– Jag får till mig en stor oro från anställda. Medarbetarna, tillsammans med oss, upplever att arbetsgivarna inte riktigt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla delar. Här riskerar tilliten till arbetsgivaren bli skadad på sikt, säger det tillförordnade huvudskyddsombudet på Polismyndigheten Robert Tkalcic.

Enligt Robert Tkalcic så skulle en stor del av de anställda inom Polismyndigheten kunna arbeta hemifrån. Många har arbetsuppgifter som lika gärna kan skötas på distans, och han är kritisk till att huvudbudskapet från ledningen är att alla som är friska ska infinna sig på arbetsplatsen.

Polisledningens har de senaste dagarna visserligen sagt att det är upp till enskilda chefer ute i verksamheten att bestämma. Men Robert Tkalcic menar att chefer inte tillåter hemarbete ändå.

– Jag upplever budskapet som något problematiskt, eftersom det medfört att några chefer har aktat sig från att tillåta distansarbete även i de fall där det är möjligt, säger Robert Tkalcic.

Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer, som skärptes så sent som den 1 april, är att arbetsgivare i Sverige "bör se till att anställda arbetar hemifrån om det är möjligt".

Polismyndighetens centrala budskap till samtliga anställda att man måste vara på arbetsplatsen om man är frisk går emot det, tycker flera anställda som Ekot pratat med.

Huvudskyddsombudet Robert Tkalcic tycker att myndigheter i synnerhet ska följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

– Jag tycker att myndigheter, kommuner och regioner framförallt måste följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten så långt det är möjligt. Vad sänder det för signaler om myndigheter väljer att inte göra det?

Per Engström, kommenderingschef på polisens nationella coronastab, menar att just Polismyndighetens uppgift under den här krisen är något speciell, då medarbetarna ständigt måste vara beredda på att saker förändras.

Anställda kan snabbt behöva byta arbetsuppgifter under rådande förhållanden och då är hemarbete inte helt optimalt, även om man gett gruppchefer och andra på ledande position möjligheten att besluta om det.

– I dag tror jag vi har ungefär 3 000 anställda som jobbar hemifrån. och jag förlitar mig på de bedömningar som våra gruppchefer och chefer på lägre nivå gör i det här fallet. Sen har vi också ett samarbete med vår skyddsorganisation på olika sätt. Jag upplever i dag att vi är hyfsat överens om hur vi ska hantera det här, säger kommenderingschef Per Engström.