Deppighet i väntan på begravning

2:19 min

Problem väntar de personer som skjutit fram sin anhöriges begravning. Både människors psyke och krematorium kommer belastas hårt.

Att flytta sin anhörigas begravning till hösten innebär i sin tur att man förlänger sin sorgeprocess. Det kan påverka människors psyke negativt att inte få ett ordentligt avsked direkt. Den långdragna väntan påverkar de anhörigas psyke.

– Vi förbereder oss på tiden efter corona. Depressioner och sorgeprocesser som avstannat, som man måste ta tag i igen till hösten, säger Henrik Lindén som är kontraktsprost i Blekinge.

Svenska kyrkan kommer nu prioritera samtalen med oroliga och ledsna personer.

Utöver detta uttrycker Henrik Lindén även en stark oro gällande Blekinges enda krematorium som ligger i Karlskrona.

– Det kommer bli en anhopning. Krematoriet i Karlskrona ligger i maxtaket redan. Hur mycket ska de hinna med att kremera?