Vill ha mer makt

Lagrådet invänder mot regeringens förslag

1:59 min

Lagrådet har efter en snabb behandling vissa invändningar mot regeringens lagförslag om utökad makt i coronakrisen. Instansen kräver nu att förslaget ändras och förtydligas. Beskedet kommer efter omfattande kritik från oppositionen.

I helgen skickades ett regeringsförslag på remiss till myndigheter och organisationer. Förslaget skulle ge regeringen utökade befogenheter när det kommer till åtgärder i coronakrisen. Regeringen vill på egen hand kunna fatta beslut om att begränsa sammankomster, genom att till exempel stänga barer och flygplatser.

Trots viss kritik skickar nu regeringen förslaget till lagrådet utan stora förändringar.

Enligt Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström måste riksdagen få starkare makt att stoppa de åtgärder regeringen vill genomföra med hjälp av lagen.

– Vi har redan talat om att vi tycker att det förslag till veto som man kommer med här är för svagt. Dessutom måste flera andra väsentliga frågor lösas ut, säger Tobias Billström.

Moderaterna kräver att riksdagens möjlighet att säga nej till regeringens beslut i efterhand blir tydligare. Dessutom behöver rättssäkerheten kring lagens formuleringar förbättras.

Kristdemokraterna kräver förtydliganden av hur riksdagen kan säga nej till regeringens beslut och hur enskilda och företag som påverkas ersätts.

Partiledaren Ebba Busch.

– Regeringen bör också tydligare motivera varför den här nya lagen krävs och och det måste också tydliggöras vilken ersättning som ska vara möjlig för till exempel näringsidkare.

Socialminister Lena Hallengren (S) försvarar förslaget att regeringen snabbt på egen ska kunna fatta beslut om begränsningar för enskilda.

– Nu handlar det om att även om vi försöker förutse tre, fyra, fem, sex olika situationer så kanske det är ytterligare andra tillfällen som uppstår, säger Lena Hallengren.

Sverigedemokraterna och Liberalerna är i grunden positiva men ser också vissa problem med förslaget och avvaktar nu lagrådets besked innan de tar ställning.

Vänsterpartiet ger också besked senare.

Under måndagseftermiddagen gav Lagrådet sin bedömning av förslaget. Efter en snabb behandling hade instansen vissa invändningar mot regeringens lagförslag, rapporterar TT.

Bland annat tycker juristerna i Lagrådet att det är oklart hur snabbt riksdagens prövning ska ske. Att det ska ske "snarast", som regeringen skriver, bör förtydligas.

Mot bakgrund av bemyndigandets extraordinära karaktär, bör det helst ske samma dag eller senast nästa veckodag, anser Lagrådet.

Lagrådet anser också att det är oklart vilka åtgärder som regeringen får vidta, samtidigt som instansen har vissa betänkligheter på att remissinstanserna bara fick 24 timmar på sig att svara på regeringens utkast till lagrådsremiss, och på antalet och urvalet av remissinstanser.