Coronaviruset

Digital smittspårning oroar människorättsorganisation

1:33 min

Regeringens öppnande för att använda appar för att spåra spridningen av coronaviruset oroar människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

– Vi är oroade för vi har sett hur dataregister och digitala tvångsmedel används på ett sätt som inte är förenligt med rättsstatens principer, säger Marcin de Kaminski, chef för Civil Rights Defenders globala avdelning.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) förstår oron, men säger att skyddet för data i Sverige är starkt.

– Man ska ta de invändningarna på allvar, samtidigt så har vi ett väl utvecklat dataskydd. Vår utgångspunkt är att individen ska äga sin egen data.

Idag är det för tidigt att säga hur en smittspårningsapp skulle se ut eller fungera. Anders Ygeman säger att det rör sig om anonym data eller data som användaren själv gått med på att dela med sig av.

– Så vitt jag förstår pågår ett arbete mellan Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att ta fram någon form av app. Den måste utgå ifrån de behov som finns och det behovet kan också variera över tid, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).