Coronakrisen

Privata vårdgivare stöttar offentliga under coronan

1:30 min

Vårdpersonal från privata vårdbolag kan gå in och stötta den offentliga vården under den pågående coronapandemin. Regionerna i Skåne och Stockholm är redan i färd med att ta in personal från det privata.

– Det är oerhört viktigt. I ett väldigt ansträngt läge så behöver vården få tillgång till all vårdutbildad personal som behövs. Det är både undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och andra kompetenser som nu behövs över hela vården, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner.

I helgen har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kommit överens med Sveriges Läkarförbund och Fysioterapeuterna om att de cirka 2 200 privatläkare och fysioterapeuter som har egen mottagning och ersätts genom så kallade nationella taxan ska kunna lånas in av regionerna.

SKR har också tagit fram en vägledning för hur regionerna ska kunna ta in personal från privata vårdgivare.

Och på sina håll kan det också vara aktuellt med att låna material från dessa.

– Det kan vara material, det kan vara utrustning, det kan vara lokaler, säger Fredrik Lennartsson.

Vårdbolaget Aleris har exempelvis ställt in alla estetiska operationer i landet, och i Stockholm alla planerade operationer som kräver narkos, för att kunna överföra personal till det offentliga.

I Skåne har regionen kommit överens med privata vårdbolag om att stöta de ekonomiskt eftersom de förlorar patienter, mot att regionen får tillfälligt anställa deras personal.

Fredrik Lennartsson tror att många regioner kommer göra liknande.

– Jag tror att det kommer att bli väldigt omfattande. Vi har ju också nu en situation där man ställer om mycket utav vården och så kallad elektiv vård, planerad vård, skjuter man på och lägger fullt fokus på att klara av situationen med covid-19.