Särskild åklagare för polisvåld

Det blir en särskild grupp åklagare som utreder de anmälningar som gjorts mot poliser efter kravallerna i Göteborg.
Hittills har ett 60-tal anmälningar kommit in, och riksåklagaren Klas Bergenstrand beslutade på fredagen att de ska handläggas av särskilt förordnade åklagare, som knyts till hans enhet för speciella mål. På det sättet, skriver riksåklagaren i ett pressmeddelande, ''säkerställs erforderliga utredningsresurser samtidigt som ansvaret för utredningsarbetet förläggs utanför Göteborg''.