Coronakrisen

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom Moderaternas förslag

2:02 min

Svenskt Näringsliv är positiva till den jättesatsning som Moderaterna har föreslagit idag för att hjälpa företag att klara coronakrisen. Det handlar om 200 miljarder kronor de närmaste månaderna.

– Jag tycker att det viktiga är att konstatera att i princip alla är nu överens om att det krävs åtgärder av den här karaktären och av den här omfattningen för att vi inte ska hamna i massarbetslöshet och utslagning av företag. Det säger Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv.

För ett par veckor sedan kom Svenskt Näringsliv med ett förslag som skulle kosta ungefär lika mycket pengar som dagens moderata inspel.

Allra mest i det nya förslaget skulle det kosta om staten går in och tar hela arbetsgivaravgiften, för alla företag, de kommande två månaderna. Dessutom vill Moderaterna att företag som har förlorat minst 30 procent av sina intäkter under krisen, ska slippa betala sina fasta kostnader.

En tredje del är att göra det möjligt för företagen att permittera sin personal på heltid, något som inte är möjligt i regeringens lösning.
Det moderata förslaget gillas alltså av Svenskt Näringsliv. Men riktigt alla är kanske inte överens om hur mycket det får kosta. Finansminister Magdalena Andersson vill ändå inte helt avfärda Moderaternas förslag.

– Det jag funderar väldigt mycket på nu det är hur utdraget det här förloppet blir. Det betyder väldigt mycket för hur man ska göra en sådan avvägning. Jag tycker att man ska har respekt för att det är en svår avvägning och att man komma fram till lite olika slutsatser, utifrån de olika roller man har.

Enligt Moderaternas beräkningar är dagens paket fem gånger så dyrt som de förslag som regeringen hittills har presenterat och moderatledaren Ulf Kristersson säger att han har en helt annan syn på situationen än regeringen.

– Vi gör olika bedömningar av hur stora problem man har just nu i näringslivet och vilka konsekvenser det får på längre sikt.