Göteborg

Ishall ska avlasta bårhusen

2:03 min

Antalet avlidna till följd av coronaviruset fortsätter att öka i Sverige.
Och runt om i landet byggs nu kapaciteten upp för att klara att ta hand om fler döda. I Göteborg har både kylcontainrar och en ishall hyrts in för att klara belastningen.

Det är när det drar ut på tiden fram till begravningen som det kan bli problem med utrymmet både på bårhusen och kyrkogårdsförvaltningens kistplatser.
Normalt innebär en långhelg som påsken alltid en hög belastning eftersom de extra helgdagarna gör att de avlidna blir liggande längre. Och med Coronapandemin hårdnar trycket.

– Den stora flaskhalsen är våra bårhus som inte är dimensionerade för en så pass stor stad som vi befinner oss i. Det gäller då att anhöriga ordnar med begravningarna så de avlidna blir kistlagda och kan därmed komma över till kyrkogårdsförvaltningen, säger Katarina Evenseth, begravningschef i Göteborg.

I Göteborg har nu fyra kylcontainrar hyrts in som ger fler bårhusplatser. Liknande lösningar finns även i Stockholm och Jämtland. 
I båda storstäderna har man också tecknat avtal med externa lokaler för att få fler kistplatser. I Göteborg handlar det om en ishall.

– Det kommer fungera utmärkt, finns ingen verksamhet där nu, det finns kyla och kistor kan placeras på hockeyrinken.