Covid-19

159 döda på Stockholms äldreboenden

1:52 min

En fjärdedel av de som dött till följd av coronaviruset i Sverige har varit boende på äldreboenden i Region Stockholm. Samtidigt fortsätter antalet äldreboenden som får in viruset att öka.

– Vi kan se att vi har en smittspridning som ökar på våra särskilda boenden. Det som är vår prioritet nu är att se till att identifiera de som har blivit smittade så att vi kan undvika att de smittar andra i sin omgivning. Det här är ju de grupper som är allra viktigast att skydda så det är klart att det är ett misslyckande att vi fått in smittan och att den sprids på våra särskilda boenden, säger Christoffer Bernsköld som ansvarar för samordningen av vården utanför akutsjukhusen i Region Stockholm.

I Region Stockholm ansvarar nio vårdbolag för läkarvården på de särskilda boendena för äldre. Tillsammans har de läkaransvar för drygt 300 äldreboenden i regionen. Coronaviruset finns nu på 121 av de här äldreboendena.

Minst 159 personer på äldreboenden i Region Stockholm har nu också dött till följd av coronaviruset. Det är ungefär en fjärdedel av alla coronadödsfall i Sverige. Totalt har minst 630 personer på äldreboenden i region Stockholm bekräftats smittade.

– Vi är klart oroade över det och det är därför vi har stöttat upp de som gör läkarinsatserna med på de särskilda boendena med fler mobila resurser, menar Christoffer Bernsköld.

I Region Stockholm har man nu ökat provtagningsresurserna på äldreboendena. Fler bilar är ute för att provta de äldre, men Christoffer Bernsköld menar att det också vore önskvärt om man kunde provta personalen i högre utsträckning.

– Det är svårt att veta vem som smittat vem, men nu håller region Stockholm på central nivå att undersöka om det går att provta personal i större omfattning, enligt det beslut som Folkhälsomyndigheten och regeringen har fattat.

Stefan Amér som är verksamhetschef på Familjeläkarna, ett av vårdbolagen som ansvarar för läkarvården på äldreboenden i Stockholmsregionen, menar att tillgången på skyddsutrustning är ett fortsatt problem och att det borde prioriteras högre inom äldreomsorgen.

– Självklart ska personalen på akutsjukhusen ha skyddsutrustning men efter det så är det flest patienter just nu som vårdas på äldreboenden och det måste synas i hur man prioriterar skyddsutrustning, både regionalt och nationellt.