Linköping

Symtomfria vårdanställda var coronasmittade

1:58 min

En avdelning på Linköpings universitetssjukhus har testat samtliga cirka 50 anställda för covid-19 och hälften var smittade. Några hade inga symtom, utan hemskickades till synes friska.

– När de fick positiva testsvar så fick de gå hem, motsvarande som om dom haft symtom. Vi kan ju inte ha positiv personal på avdelningen, säger Britt Åkerlind som är smittskyddsläkare i Östergötland.

Några symtomfria anställda på Thorax operationsavdelning i Linköping skickades hem för att de testats positivt för covid-19. Det var efter att Thoraxavdelningen haft patienter som varit sjuka i covid-19 som man beslutade att testa alla anställda på Thorax operation, oavsett om de hade symtom eller inte – eftersom personalläget bedömdes kunna bli kritiskt. Hälften av de anställda testades positivt för covid-19 och en handfull av dem var helt symtomfria eller hade mycket lindriga symtom vid tillfället, som huvudvärk eller någon mindre nässnuva.

– Vid testningen identifierade vi personal och av dem var det mellan fem och tio som inte hade symtom eller endast lättare symtom vid tidpunkten för testningen. Vi vet att sjukdomen har flera ansikten och en del får nästan inga symtom utan kanske bara lite huvudvärk eller nästäppa, säger Britt Åkerlind.

Det är hittills ovanligt i Sverige att man testat hela grupper, som även inkluderar personer som inte har några symtom alls. Enligt  Folkhälsomyndigheten så har det dock gjorts i andra länder.

– Vi vet att sjukdomen har ett brett spann av symtom. Det finns andra studier som visar att personer kan ha små eller inga symtom, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten ska nu ta reda på hur många som är smittade i samhället och hur många som har lindriga symtom. Just nu pågår en studie i Stockholmsområdet av 650 slumpvis utvalda personer.
– Den håller vi på att sammanställa nu, där kommer vi också ställa frågor kring symtom och dra slutsatser om det, säger Tegmark Wisell.

Kan man dra några slutsatser av personalgruppen på operationsavdelningen i Linköping?

– Det här understryker ju bara att det inte räcker med att vara uppmärksam på symtom utan att man måste iaktta social distansering i så hög utsträckning som möjligt, säger Karin Tegmark Wisell.