Ekonomi

Färre sålda bostadsrätter i slutet av mars

1:52 min

Antalet sålda bostadsrätter under andra halvan av mars minskade kraftigt jämfört med motsvarande period i fjol.

Och nedgången är störst där pandemin hittills slagit till hårdast säger analyschefen Per-Arne Sandegren på Svensk Mäklarstatistik.

– Det skiljer sig beroende var i Sverige man tittar. Stockholm, där också smittspridningen har varit störst, har påverkats mer än exempelvis Malmö och Göteborg.

I genomsnitt minskade antalet sålda bostadsrätter i landet med 15 procent de två sista veckorna i mars jämfört med motsvarande period i fjol. Och det efter en lång tid av såväl både stigande priser som ökade försäljningsvolymer säger Per-Arne Sandegren.
 
– Om vi tittar på 2019 och inledningen av 2020 så har vi hela tiden sett ökande volymer. Och att det nu bryter av är ju en ganska tydlig effekt av coronan så här långt.

Vad gäller priserna går det däremot ännu inte att se några större skillnader till följd av pandemin. På bostadsrätter var de oförändrade i riket under mars medan villapriserna samma period gick upp en procent.

Men medan statistiken talar om färre försäljningar senaste veckorna beskriver mäklare som exempelvis Erik Olsson fastighetsförmedling hur antalet förmedlingsuppdrag däremot är fortsatt högt. Och ifall det leder till ett överskott i utbudet kan det bli en prispressare nedåt. Hur sedan marknaden faktiskt kommer att utveckla sig framöver är naturligtvis omöjligt att sia om.
 
– Bostadspriserna tenderar att följa konjunkturen med en viss eftersläpning, så det är rätt troligt att brottet i kurvan kommer att fortsätta, säger Per-Arne Sandegren.