Kistor i kö

Rejäl ökning av antalet kremeringar

1:59 min

Corona-pandemin gör att antalet kremeringar i landet ökat med mellan 15 och 20 procent den senaste månaden.

Orsaken till ökningen är många anhöriga väljer att skjuta fram begravningen på grund av risken för coronaspridning. Den dödas aska läggs istället i en urna i väntan på cermoni och minnesstund. Det ökar trycket på landets krematorier.

 – Det liksom bokar upp sig på våra krematorier väldigt snabbt. Annars finns det ett normalt flöde, vi pratar om fjorton dagar till tre veckor från det att någon avlidit till själva begravningscermonin. Men nu kommer kistorna mycket snabbare till våra krematorier och då blir en form av köbildning, det säger Ulf Lernéus som är direktör för Sveriges begravningsbyråers förbund till Ekot.

På tisdagen kom också nya riktlinjer från myndigheterna att begravningar ska hållas skyndsamt för en mindre krets. Av landets cirka 1400 församlingar är det ett 50-tal som redan begränsat antalet deltagare vid begravningscermonierna till runt tio, en av församlingarna är Norrköping.

– Det som har varit svårt är de begravningar som redan var planerade sen innan. Jag tror att för kommande begravningar är vi är mer beredda på de här sakerna, och de flesta människor vill bidra till att det ska bli bra för oss allihop, säger adjunkten Anna Ryding.

Enligt Ulf Lernéus har landets krematorier en viss överkapacitet så i nuläget är ökningen av andelen kremeringar inget större problem, men det kan komma att ändras. I takt med att allt fler dör till följd av corona väntas också antalet kremeringar öka.

– Hur mycket vet vi inte än, men att det kommer att öka kan vi säga.

Som Ekot tidigare berättat är trycket även stort på landets bårhus. Där det kan blir ont om plats när avlidna som inte kremeras blir liggande längre tid än vanligt.