En spänningsserie baserad på verkliga händelser

Spår 2 - Kriminalgåta

Spår 2 - Kriminalgåta

I och med att ”Fallet Alma Diaz” är uppbyggd som en pusseldeckare, med ledtrådar som både leder framåt och vilse kan podden användas för att träna språkliga strategier, som att identifiera nyckelord, tolka, analysera motiv och sammanhang. Podden kan också användas för att modellera dramaturgi och språkliga strategier. Kriminalgåtan kan uppmärksamma dramats uppbyggnad och språk. Elevernas reflektioner och gemensamma diskussioner kan sedan användas för fördjupad användning av texter där ord, bild och ljud samspelar, skriva reflekterande texter och personbeskrivningar. I kriminalgåtan lyfter vi ett par dramaturgiska händelser att arbeta vidare med.

Valet med att kalla spår 2 för en kriminalgåta bygger på tanken att eleverna ska bli engagerade i att lösa fallet innan polisen gör det. Det är mycket möjligt att det blir så, eftersom ungdomarna sitter på egna erfarenheter kring den värld som orsakar Almas försvinnande. Eleverna arbetar i grupper eller helklass, tillsammans letar ni ledtrådar, lyfter motiv och avfärdar blindgångar efter varje avsnitt. Avsluta varje avsnitt med att bygga ett nät av ledtrådar och analyser tillsammans. Bygg upp det ni har på en vägg eller i ett gemensamt dokument. Låt elever analysera, reflektera diskutera i par eller grupp kring det ni tillsammans vet.

Innan ni lyssnar på sista avsnittet (avsnitt 7) ska ni använda alla ledtrådar och analyser och försöka förstå vad var det som egentligen hände? Och vem är Sam?

Arbetet i spår 2 är kopplade till centralt innehåll för SO och Svenska,

Centralt innehåll för samhällskunskap åk 7-9, Lgr11: 

”Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.”

Centralt innehåll för svenska åk 7-9, Lgr11

                                                                                          ”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.”

”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.”

 

”Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.”

 

”Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.”

 

”Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.”