En spänningsserie som bygger på verkliga händelser.

Spår 1 - Diskussionsfrågor

Att lyssna aktivt med efterföljande diskussion och samtal är ett bra språkutvecklande arbetssätt. Till ”Fallet Alma Diaz” finns frågeställningar som klassen kan lyfta efter lyssnandet av varje avsnitt. Det finns också en fördel i att repetera tidigare reflektioner och analyser inför varje avsnitt. Gör därför en kort paus efter introt och agera utifrån lässtrategin att förutspå, ”Vad tror vi kommer att hända i det här avsnittet?”

Eftersom fallet bygger på händelser som sker på Instagram finns diskussionsfrågorna som Stories på Instagramkontot ”Fallet Alma Diaz”.  Dessa kan eleverna antingen titta på genom sina egna Instagramkonton eller via lärarens. Här är länken till Instagramkontot ”Fallet Alma Diaz”.

Vi föreslår att du laddar ner och följer "falletalma" på Instagram. I Samband med att ni ska lyssna på ett avsnitt, delar du avsnittets händelse/story med dina elever.

Frågeställningarna finns också som pdf att lägga in i elevernas digitala verktyg och som kan visas som storbild i klassrummet. Länken till PDF:en finner du längst ner på sidan.

Frågeställningarna i spår 1 är kopplande till centralt innehåll för So och Svenska,

Centralt innehåll för samhällskunskap åk 7-9, Lgr11

”Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.”

”Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.”

 Centralt innehåll för svenska åk 7-9, Lgr11

 

”Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.”

”Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.”

Förslag på arbetsgång

Lärarmaterialet  tar höjd för att lärare ska kunna använda serien i distansundervisningen, då diskussionsfrågorna kan läggas in i eleverna digitala verktyg. Tanken är att materialet ska fungera i klasser där många är hemma och arbetar på distans medan andra är i kvar i klassrummet.

Steg 1

Förbered Instagramkonto och elevernas digitala verktyg, individuella lyssnarloggar och delade grupplogg. Dela in eleverna i grupper om 4-5. Dessa grupper ska vara konstanta och ska diskutera reflektionerna kring frågeställningarna. Säkerställ att eleverna i gruppen kan diskutera oavsett var de befinner sig.

Steg 2

Förklara arbetsgången för eleverna.

1. Lyssna på ett avsnitt av "Fallet Alma Diaz" (ca 20-30 minuter)

2. Reflektera över frågeställning från Instagram

3. Skriv i individuell lyssnarlogg

4. Gruppdiskussion kring reflektioner

5. Gruppen skriver ner sina reflektioner i grupplogg

Bestäm en tid då alla kopplar upp sig i sina grupper. Du som lärare finns då med och kan ta del av de olika grupperas diskussioner via ert digitala verktyg.

Betona vikten av att alla har lyssnat på avsnittet och gjort egna reflektioner innan gruppsamtalet.

Steg 3

Påminna eleverna genom att skicka ut en blänkare/notis om dagens uppgift och samtalstid en timme innan avtalat boksamtal.

Njut av nervkittlande lyssnarupplevelse och spännande diskussioner!