SJÖFART

Sjöfartsnäringen vill ha lägre avgifter

0:53 min
  • Sjöfartsverket i Norrköping har redan beslutat att ge anstånd med betalningar för rederierna i upp  till 60 dagar till följd av minskad trafik till sjöss till följd av coronapandemin. Detta för att underlätta för näringen.
  • Svensk Sjöfart vill dock se att regeringen sänker avgifterna helt för att säkerställa att man kan vara konkurrenskraftiga.
  • Man efterlyser att regeringen inför en halvering av hamnavgifterna men även att det införs statliga lånegarantier till företag som tillhandahåller samhällskritiska transporter.