Polen

EU-domstolen kritisk mot polsk disciplinnämnd

1:11 min

Polen måste omedelbart lägga ner den nya nämnden för disciplinärenden inom Polens högsta domstol, det slog EU-domstolen fast i ett beslut i dag. Nämnden brister vad gäller oberoende och opartiskhet, står det i ett uttalande.

Tvisten mellan EU-kommissionen och Polen har pågått i snart tre år. Det sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa drev igenom förslaget att inrätta en särskild nämnd, som bland annat kan utfärda olika disciplineringsåtgärder mot domare, år 2017.

Till exempel kan domare få löneavdrag, eller stängas av från arbetet, om nämnden uppfattar att de inte sköter sitt jobb.

EU-kommissionen tycker att nämnden utgör ett hinder för ett oberoende rättsväsende. Inte minst för att det polska parlamentet indirekt har inflytande över vilka ledamöter som väljs in i nämnden och skulle på så sätt kunna tysta kritiska domare.

Men företrädare för den polska regeringen håller inte med. Kort efter EU-domstolens besked skrev Polens vice justitieminister, Sebastian Kaleta, att EU inte har något att göra med landets inre juridiska angelägenheter – och att det senaste beslutet kränker landets suveränitet.