Coronakrisen

Rusning för hjälp till nytt jobb

2:18 min

Många varsel om uppsägning leder nu också till att människor verkligen blir av med sina jobb. Just nu strömmar uppsagda in till Trygghetsfonden TSL, som hjälper uppsagda att hitta nya jobb.

Trygghetsfonden räknar med att ta emot rekordmånga i april och många av dem är unga.

– Vår prognos för april är att vi kommer att bevilja stöd för 10 000-12 000 personer, det är nästan lika många som för helåret 2019 då vi hade nästan 14 000 som fick ett stöd, säger vd Caroline Söder.

Det senaste året noterade ni att det var fler unga uppsagda, är det den trenden också i den här varselvågen som ni tar emot nu?

– Ja, det är en överrepresentation av yngre som sägs upp och det har en direkt relation till hotell och restaurang som består av en högre andel unga som arbetar i branschen. Samtidigt ser vi också att personer över 50 klarar sig bättre just nu, säger hon.

Förutom tillfälliga anställningar som redan avslutats leder coronakrisen nu också till att många tillsvidareanställda blir av med sina jobb.

Från 1 mars har inflödet av uppsagda ökat kraftigt till TSL, det är omställningsorganisationen för arbetare i LO-yrken som ägs av fack och arbetsgivare. 10 000-12 000 uppsagda är prognosen för april och den nivån räknar TSL med att ha under våren. Det är högre än snittet under förra krisen 2008-2009.

Hälften av alla uppsagda kommer från storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Från hotell- och restaurangbranschen ökade inflödet i mars med svindlande 5 000 procent jämfört med samma period i fjol.

Omställningsorganisationen för privatanställda tjänstemän, TRR Trygghetsrådet, räknar också med en ökning längre fram.

– Det kommer att komma rejält med ökad inströmning under våren, säger vd Lennart Hedström.

– Oron är mer om det blir stopp, att allt färre företag rekryterar, det är klart att då blir vårt uppdrag en mycket större utmaning, säger han.
 
Men finns det då några nya jobb att ta för de uppsagda? Ja, inte minst inom välfärdssektorn, enligt Caroline Söder på TSL.

– Där finns initiativ tagna också för kortare accelerationsutbildningar för att kunna underlätta för den utbildade sjukvårdspersonalen. Äldreomsorgen har ett stort behov och vi har också ett väldigt stort behov av arbetskraft inom den gröna näringen, som normalt sett bemannas av arbetskraft utifrån.