Coronapandemin

Privatläkare vill ersättas för digitala besök

2:06 min

Privatläkare och fysioterapeuter tappar patienter på grund av coronapandemin. Sveriges Läkarförbund vill därför att offentligt finansierade privatmottagningar ska få samma ersättning för digitala besök som för fysiska.

– Folk kan inte, vill inte komma på planerade besök. Man avbokar, säger Sven Söderberg som är läkare i Umeå och ordförande för Sveriges privatläkarförening.

– Jag märker det väldigt tydligt. Jag jobbar som geriatriker, jag jobbar med äldre människor främst. De är gamla, multisjuka – de ska inte ut på stan. Utan de ska när det är lämpligt få sina besök på video.

De cirka 2 200 läkare och fysioterapeuter som har privatmottagning och ersätts genom så kallade nationella taxan har hittills bara kunnat få en ersättning för ett digitalt vårdbesök som motsvarar ett telefonsamtal, långt under ersättningen för fysiska besök.

Men Västra Götalandsregionen och Sörmland har nyligen bestämt att dessa läkare och sjukgymnaster på grund av coronapandemin ska ersättas för digitala besök, precis som för fysiska besök.

Och Sveriges Läkarförbund och Fysioterapeuterna önskar att fler regioner tar efter och att Sveriges kommuner och regioner, SKR, antar en rekommendation till regionerna att ersätta digitala besök på samma sätt som fysiska.

Men Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, säger att de inte kommer göra det för frågan om ersättning bestäms av en regeringsförordning från 1994.

– Vi ser inte att Sveriges kommuner och regioner kan gå in och förändra det som följer utav förordningen. Det krävs ett regeringsbeslut för det.

Vad säger du om att två regioner har fattat beslut om att digitala besök ska ersättas som fysiska besök?

– Jag har inte kunnat ta del utav grunden för de besluten som har fattat så det kan jag tyvärr inte närmare gå in på.