Folkhögskolor går under om viktig ersättning tas bort

1:44 min

Snart väntas Region Stockholm fatta beslut kring hur bidraget till folkhögskolorna ska se ut. Det finns en utbredd oro hos folkhögskolorna för att den ersättning som skolorna har fått för studerande från annan ort ska slopas.

Många kulturskolor skulle drabbas hårt. För författarskolan Biskops Arnö i Uppland är det en fråga om överlevnad, säger folkhögskolans rektor Mats Lundborg till Kulturnytt.

– I den riktigt krassa förlängningen handlar det om att vi inte längre kommer att kunna finnas kvar.

Västra Götalandsregionen och Region Skåne har redan beslutat att från och med nästa år inte betala ersättning till andra regioner för studerande som är folkbokförda utanför regionen. Besluten är villkorade och kommer att genomföras under förutsättning att Region Stockholm fattar samma beslut. Det är alltså helt avgörande vad Region Stockholm kommer att fatta för beslut i frågan.

Nu under våren väntas Region Stockholm ta ställning. Om Stockholm följer efter de andra storstadsregionerna skulle det få förödande konsekvenser för kulturskolor som till exempel Framnäs folkhögskola i Piteå, med sin särskilda inriktning på folk- och världsmusik, jazz och klassisk musik, och Skurups folkhögskola i Skåne.

Folkhögskolornas finansiering kommer delvis från staten och delvis från den egna regionen. Utöver det tillkommer den ersättningen som andra regioner betalar för de som studerar på folkhögskolor som ligger utanför hemorten. Ersättningen är en viktig pusselbit i ekonomin, och denna ersättning är omistlig för många skolor med kulturinriktning, som Biskops Arnös folkhögskola som förutom skrivutbildningen ger kurser i bland annat fotografi, film och historia.

– Det viktiga är att medborgare i Sverige ska kunna söka vilken folkhögskola som helst oavsett var i landet den ligger, säger Biskop Arnös rektor Mats Lundborg.

Enligt Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO äventyras hela grundfinansieringen i regioner som inte kommer att ha de ekonomiska förutsättningarna att täcka förlusten av ersättningen. Enligt intresseorganisationens generalsekreterare Gerhard Holmgren har man vädjat till politikerna om att inte genomföra beslutet.

Fotnot: Kulturnytt har vid upprepade tillfällen sökt ordföranden i Region Stockholms kulturnämnd, Cecilia Elving (L), som inte vill kommentera i nuläget.