coronaviruset

Higabs hyresgäster får skjuta upp sin hyresbetalning

1:51 min
  • Kommunstyrelsen har beslutat att det kommunala fastighetsbolagets hyresgäster ska ges möjlighet att skjuta upp sin hyresbetalning.
  • Hittills har bolaget fått omkring 100 ansökningar om uppskjutna hyror och samtliga har beviljats.
  • "Ingen av våra hyresgäster ska gå omkull eller råka illa ut för att de inte kan betala sin hyra", säger Pontus Isaksson, fastighetschef på Higab.