Fossilberoende jordbruk

Regeringen: Mer gödsel ska bli drivmedel

2:00 min

Sveriges jordbruk är i dag helt beroende av importerat fordonsbränsle – något som kan ställa till problem i kristider. Lösningen kan bli att lantbrukare själva ska producera biodrivmedel av gödsel och avfall. Regeringen väntas tillsammans med C och L föreslå att ytterligare 120 miljoner ska läggas på en satsning.

Regeringen väntas tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslå att stödet till produktion av biogas ska förlängas. Enligt Centerpartiet kommer ett förslag om ytterligare 120 miljoner kronor att läggas i vårändringsbudgeten nästa vecka.

Regeringens nya utredare, Helena Jonsson, säger att lösningen på importberoendet kan bli att bönderna börjar producera eget bränsle av jordbruksavfall.

– När det gäller fordonsbränsle är vi ju helt beroende utav omvärlden, för vi har ju marginell produktion av biodrivmedel.

Svenska lantbrukare producerar i dag omkring hälften av den mat vi äter i landet, resten importerar vi.

Regeringen har som målsättning att lantbruket ska bli mer självförsörjande för att öka vår beredskap i kristider och ett sätt vore att fler lantbrukare gjorde alternativa bränslen, som biogas av gödsel och jordbruksavfall, och biodiesel av skogs- och jordbruksrester.

Enligt Helena Jonsson, som leder en statlig utredning om hur det svenska jordbruket kan bli oberoende av fossila bränslen, till exempel olja och diesel, skulle det här vara bättre både för jordbrukets självförsörjning – och för klimatet.

Enligt flera studier är potentialen stor och det finns möjligheter för jordbruket att bli helt självförsörjande på drivmedel i framtiden. Frågan har nu blivit högaktuell i och med coronakrisen och regeringen väntas tillsammans med centern och liberalerna föreslå att det nuvarande stödet till de som producerar biogas förlängs.

Redan i dag skulle lantbruket kunna producera omkring tre gånger så mycket energi som de själva använder, enligt professor Pål Börjesson på Lunds Tekniska Högskola. Han tror att dagens coronakris kommer att få oss att prioritera annorlunda.

– Att vi alla tänker till och ser hur sårbara vi faktiskt är, och lyfta in de här självförsörjandeaspekterna på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare, säger Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem.