Högskoleprovet

Inga ändrade regler efter inställt högskoleprov

2:00 min

Inför hösten blir det fortfarande en tredjedel av platserna på högskolor och universitet som avsätts för de som söker in med resultat från högskoleprovet, detta trots att vårens högskoleprov ställdes in.

Beskedet kom från regeringen i dag.

– Vi gör inga förändringar när det gäller urvalsgrupperna, och det är helt enkelt för att det är det mest rättvisa att göra i det rådande läget, säger Matilda Ernkrans, som är minister för högre utbildning och forskning.

Det var i mitten av mars som beskedet kom att Universitets- och högskolerådet beslutat att inte genomföra vårens högskoleprov, vilket berörde 70 000 personer som anmält sig. Risken för smittspridning av coronaviruset ansågs vara för stor.

En fråga som då dök upp var om urvalsgrupperna för de som söker in på universitets- och högskoleutbildningar inför hösten skulle ändras på grund av att provet ställdes in. Nuvarande regler innebär att minst en tredjedel av platserna går till sökande med betyg, minst en tredjedel går till de som söker med högskoleprov och högst en tredjedel bestäms av högskolorna själva.

Regeringen behåller alltså denna fördelning, det vill säga minskar inte på högskoleprovs-kvoten. Erfarenheten från tidigare år är enligt Matilda Ernkrans är att de allra flesta gjort högskoleprovet flera gånger tidigare, och det betyder att många kommer att kunna att kunna söka på tidigare provresultat även inför hösten. Det handlar om cirka 3000 personer som skulle ha skrivit provet för första gången, där de flesta kommer att behöva söka in med sina betyg, säger hon.

– Det är inte lämpligt att göra stora ändringar i reglerna eftersom det ofrånkomligt är så att då skapar man nya orättvisor för andra grupper, säger hon.

Fortfarande är det inte klart vad som ska gälla för de 70 000 personer som var och en betalat 450 kronor i anmälningsavgift för högskoleprovet som ställdes in den 4 april, om det är pengar kommer att betalas tillbaka eller inte.

– Det får vi återkomma till, när det gäller avgiften till högskoleprovet, säger Matilda Ernkrans.