Brist på läkemedel

Narkosmedel för djur får användas vid corona

1:49 min

Läkemedelsverket har godkänt att ett läkemedel för djur kan användas för att söva patienter i samband med respiratorvård.

Användningen av narkosmedlet Propofol har mångdubblats som en följd av att många coronasjuka behöver sövas inför respiratorbehandling. Medicinen är nu ransonerad i Stockholm, men kan ta helt slut redan efter påskhelgen och vården kan tvingas börja använda ett läkemedel för djur istället, enligt Läkemedelsverket. Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i region Stockholm bekräftar bristen.

– Vi vet generellt att vi har en brist på det läkemedlet, varför vi ransonerar och ser till att det bara används när vi måste och i övriga fall använder vi alternativa läkemedel. säger Björn Eriksson.

Trots att regionen känt till den hotande läkemedelsbristen sedan i februari, står man nu inför en situation där flera läkemedel som används i intensivvården kan ta slut. Det handlar till exempel om smärtstillande och lugnande medel.

Därför tillåter nu Läkemedelsverket att de regioner och sjukhus som har kvar medicin delar med sig till andra, skriver tidningen Läkemedelsvärlden. När det gäller narkosmedlet Propofol har verket också godkänt att en veterinärmedicin med samma innehåll nu kan användas.

– Det kan det absolut. Vi har redan givit godkänt för att kunna använda en veterinär formulering av det här medlet. Eftersom vi har fångat upp en oro för det kan bli brist, berättar direktör Maja Marklund vid Läkemedelsverket.

Är det här en ovanlig åtgärd?

– Det är ju en extrem situation på det sättet att intensivvården har ett mycket ökat behov överallt samtidigt. Då blir det så att vi får vara extra vaksamma och vidta en del extra åtgärder som inte är vanliga, säger Maja Marklund.

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson hoppas på en lösning efter helgen.

– Hittills och över påskhelgen så ska det här räcka till. Vi har hopp om att det här ska fortsätta att fungera så att vi har tillgång till substans, säger han.