Coronapandemin

Tiden knapp för att ta hem strandsatta EU-medborgare

1:59 min

Över 600 000 EU-medborgare fastnade i länder utanför EU på grund av coronaviruset. Drygt två tredjedelar av dem har EU:s krishanteringsmyndighet, EEAS, lyckats få hem. Men nu börjar det bli för sent för många av dem som är kvar.

– Det kommer inte finnas så många flyg, det kommer bli väldigt, väldigt svårt att ta sig ut från en lång rad länder, det måste man erkänna, säger Sören Liborius, som i några veckor samordnat arbetet med att få hem EU:medborgare från 30-talet länder på tre kontinenter.

Han är operativ chef vid  Covid-19 gruppen, särskilt inrättad för konsulär samordning vid Europeiska utrikestjänsten, EEAS. Den myndighet som varit avgörande när det gäller att ordna så strandade resenärer kunnat åka hem. Tillsammans med EU delegationer i 142 länder har de ordnat tillstånd och förhandlat för att länder ska göra avsteg från sina beslut. Som i Singapore där alla utlänningar förbjöds landa, men undantag gjordes genom att transitresenärer fick gå mellan flygplanen direkt på landningsbanan. I andra länder har speciella militärflygfält tillfälligt öppnats.

Koordineringen har också handlat om att plocka ihop olika nationaliteter för att fylla flygstolar från till exempel Latinamerika. Men nya restriktioner har gjort arbetet allt svårare för varje dag. Sören Liborius räknar med att de knappt 180 000 som finns kvar ute har en vecka till tio dagar på sig om de ska kunna åka hem. Han varnar för att många invaggats i en falsk trygghet av att det är bättre att stanna än att åka till coronasmittade Europa.

Förutom att priserna stiger på de få flyg som finns, är hotell dyrare eller stängda och det finns inga försäkringar, som fungerar som vanligt. Inte ens om du blir svårt sjuk är det säkert att du kan evakueras.

– Det är många, många, som har en förväntning om att deras reseförsäkring betyder att de kan bli evakuerade med ambulansflyg, men ambulansmöjligheten blir väldigt väldigt svår. Så det är en falsk trygghet man har, säger Sören Liborius.

Maria Persson Löfgren
maria.persson_lofgren@sverigesradio.se