Coronakrisen

Corona på äldreboenden i 18 av 21 län

1:46 min

Coronaviruset finns nu på äldreboende i 18 av 21 län. Det visar en lägesrapport från landets länsstyrelser.

Jörgen Peters är länsråd vid länsstyrelsen i Halland och sammanhållande för länsstyrelsernas samordningskansli.

– Jag tycker det är allvarligt att det spridit sig till så många platser. Så det är besvärligt tycker jag. Det är en fråga som är aktuell i varje län och vi för dialoger mellan kommuner och mellan kommuner och regioner när det gäller den här frågan, säger Jörgen Peters.

Det är landets länsstyrelser som i en samlad rapport, som lämnats till regeringen, summerat de problem och brister de ser att coronaviruset leder till. De skriver bland annat om akut brist på skyddsutrustning, personalbrist inom t.ex. vård och skola så spridningen av viruset.

Coronaviruset finns nu alltså på äldreboenden i 18 av 21 av landet län.

På flera platser har eller är de på väg att göra om avdelningar på äldreboenden till coronaavdelningar.

Som på Tullhuset i Örebro. Här finns nu sjuka som inte klarar att bo hemma just nu. Annika Roman är förvaltningschef för vård och omsorg i Örebro kommun.

– Vi ser att vi behöver avgränsa och se till att ge så god vård och omsorg för de som har lite mer behov av extrainsatser när man drabbats av covid-19.

Två gånger i veckan, minst, lämnar länsstyrelserna en rapport till regeringen. Nästa vecka hoppas de ta bort de problem de sett när det gäller samordning av medicinsk utrustning mellan stat, regioner och kommuner. Men det finns problem som kommer ta tid att få ordning på tror Jörgen Peters.

– Det som fortfarande är någonting som vi arbetar med är naturligtvis skyddsutrustning och personalbortfall. Det är fortsatt stora utmaningar för länets kommuner och regionerna, säger Jörgen Peters.