Sjukhussjukan under kontroll

Det råder inte längre intagningsstopp och besöksförbud på de avdelningar inom sjukvården på Gotland som drabbats av motståndskraftiga, resistenta gula stafylokock bakterien, MRSA.
Trots att ytterligare ett misstänkt fall har upptäckts sedan midsommarhelgen anser chefsläkare Ingrid Taylor att man lyckats begränsa utbrottet. Varifrån bakterierna kommer är fortfarande okänt. De sju patienterna i Visby som blivit smittade av bakterien vårdas nu på samma enhet med strikt hygienisk kontroll.