Human Rights Watch

Sverige vill inte ta emot ensamkommande – får kritik

1:59 min

Sverige får kritik från människorättsorganisationen Human Rights Watch för oviljan att medverka i den evakuering av 1 600 ensamkommande barn och ungdomar från läger i Grekland som EU ska genomföra.

Nu i veckan kommer Luxemburg som första mottagarland att ta emot ett tiotal flyktingbarn. Totalt är det åtta EU-länder som lovat att välkomna barnen. Men Sverige borde också bidra, säger Måns Molander, Nordenchef för Human Rights Watch.

– Vi tycker att det är en humanitär skyldighet för EU-länderna att lyssna på EU-kommissionären, alltså Ylva Johanssons uppmaning till EU-länderna att ta emot en liten del av de barn som sitter fast i lägren, säger Måns Molander.

– Det är ju inte många hundra som det handlar om per land, så det är ju inte ett så stort åtagande. Vi tycker absolut att Sverige borde tillhöra den gruppen som har gjort utfästelser om att ta emot, fortsätter Human Rights Watch Nordenchef.

Åtta EU-länder har svarat kommissionen att de lovar att vara med och evakuera sammantaget 1 600 ensamkommande barn och ungdomar från Grekland - barn som är skyddsbehövande och åldersbedömda. Totalt i Grekland finns cirka 5 000 ensamkommande. Vissa lever i lägren, där många utsätts för våld och sexövergrepp, medan andra tar sig fram på gatan och är lätta villebråd för människohandel.

Att den svenska regeringen lämnar frågan åt Migrationsverket accepterar inte Human Rights Watch.

– Man har pekat på Migrationsverket men det tycker inte vi är en förklaring som håller, utan vi tycker att regeringen skulle kunna göra precis som man gjort i många andra länder.

– Och man har ofta pekat på att det är viktigt att agera solidariskt i flyktingfrågan och nu finns en chans att agera så som man vill att andra ska göra och föregå med gott exempel, säger Måns Molander.

Migrationsverkets generaldirektör svarar å sin sida i ett sms att gällande lagstiftning inte lämnar något utrymme för en riktad insats som denna evakuering, utan i så fall krävs att det finns ett beslut mellan ministrarna på EU-nivå, ett rådsbeslut, alternativt ett särskilt nationellt bemyndigande. Måns Molander tror inte att den heta debatten hittills om ensamkommande och gymnasielagen har påverkat den svenska positionen

– De andra politiska diskussioner som har funnits kring andra frågor tror jag inte behöver påverka det här och det är dessutom ett mycket litet antal, säger han.

– Så det drabbar konkret ett stort antal barn. Men så innebär det också en symbolhandling att Sverige inte deltar i en omfördelning av ett antal skyddsbehövande, såsom Sverige har efterlyst. Så det undergräver också trovärdigheten för Sveriges uppmaning till solidaritet i flyktingfrågan, säger Måns Molander.