Rusning för att att få företagslån

2:29 min

Efterfrågan på stöd för att kunna överleva coronakrisen har ökat kraftigt bland företag  Det märker statliga Almi och Svensk Exportkredit av, som har fått ökade resurser att låna ut till företagen.

Företagen ber nu om en annan sorts stöd än tidigare.

– Till en början, när krisen började, såg vi en efterfrågan på kortare krediter för att hjälpa kunder med tillfälliga likviditetsproblem. Nu ser vi mer och mer en efterfrågan på längre krediter, eftersom företagen rustar för att krisen kan bli långvarig, säger Jens Hedar, chef för Stora företag på Svensk Exportkredit.

För några veckor sen lanserade regeringen ett paket för att öka utlåningen till företag. Almi, som riktar sig till små- och medelstora företag, fick 3 miljarder i tillskott. Och Svensk Exportkredit, där målgruppen är exportföretag och underleverantörer som omsätter 200 miljoner eller mer, fick en utökad låneram hos Riksgälden.

Det här behövs, märker man.

– Vi ser en kraftig ökning av efterfrågan på lån från Svensk Exportkredit, säger Jens Hedar.

Hos Almi lanserade man nyligen vad man kallar för ett brygglån. På bara några dagar fick man in över 700 ansökningar. Totalt förra året låg siffran på dryga 3 000. Sara Brandt är vice vd.

– Sen har vi fått in andra propåer före brygglånelanseringen. Totalt sett, relaterat till corona, är det 1 400 lånepropåer som har inkommit, så det är ett stort tryck där ute, och det finns ett mycket stort behov.

Vad är det för företag som hör av sig?

– De branscher som är mest representerade är handel, det är tillverkning, hotell restaurang och tjänster.

Sara Brandt är noga med att påpeka att man inte får ett lån automatiskt bara för att man hör av sig. Företaget måste ha varit, som hon säger, bärkraftigt innan krisen, och ska också vara det efter.

Och när det handlar om efter krisen, så har man också på Almi märkt av att företagen riktar in sig på att överleva en längre tid, inte bara för stunden.

– Vi kan se att det finns olika faser här. Den första fasen handlar om att öka kapaciteten för kunden att klara krisen och överbrygga den här krisperioden. Den andra fasen handlar om att bygga för framtiden och säkerställa att bolagen är startklara när det väl vänder, säger Sara Brandt.