Utsatt personal

Fackförbund kräver bättre coronaskydd

1:48 min

Flera fackförbund kräver utökad rätt till ekonomisk ersättning för personal som blir sjuk på jobbet av coronaviruset.

Fackförbunden skickade före påsk en förhandlingsframställan till Sveriges kommuner och regioner, SKR.

– Vi vill att det ska finnas ett efterlevandeskydd för anhöriga, om våra medlemmar dör. Vi vill också att det ska finnas ett arbetsskadeskydd, om våra medlemmar skadas och inte kan gå tillbaka och arbeta heltid, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Fackförbunden kräver att arbetsskadeförsäkringen som regleras genom kollektivavtal anpassas utifrån att anställda kan skadas eller till och med dö av att ha smittats av coronaviruset.

Covid-19 finns i dag inte med i den förordning som reglerar vilka sjukdomar som ger rätt till den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen, som ersätter för till exempel förlorad inkomst eller kostnad för sjukvård. Men regeringen vill nu att sjukdomen förs in i förordningen, som i dag gäller för sjukdomar som till exempel SARS och tuberkulos. Planen är att ändringen ska gälla retroaktivt.

Om covid-19 förs in i förordningen, kommer enligt Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKR, även den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen gälla för sjukdomen. Ärendet är nu ute på snabbremiss.

– Vi avvaktar resultatet av den, säger Niclas Lindahl.

Fackförbunden har emellertid också krävt att det krav som finns på att sjukdomstillståndet måste kvarstå i 180 dagar för att få full ersättning, ska bort vad det gäller just covid-19. Det har Niclas Lindahl svårt att kommentera.

– Det är mycket möjligt att det kan bli föremål för förhandling, om det är så förhandlingsframställan ska uppfattas, säger han.

Med tanke på att det finns en stor spridning av coronaviruset i samhället, så kan frågan om hur man ska kunna avgöra om en vårdanställd smittats just på jobbet bli omtvistad. Men Vårdförbundets Sineva Ribeiro tycker inte att det är särskilt svårt.

– Om det är så att du jobbar på en intensivvårdsavdelning eller på ett boende för äldre, själv blivit smittad och kanske till och med vårdats själv, och efter en hälsokontroll ser att man får bestående men, då ska det regleras som arbetsskada. Det kommer vi att strida för, säger Sineva Ribeiro.