Äldreboenden särskilt drabbade av coronaviruset

14 min
  • Fackförbundet Kommunal har infört ett skyddstopp, en ovanlig åtgärd som innebär att personal på äldreboenden kan sluta utföra uppgifter där de riskeras smittas. Sebastian Nilsson är skyddsombud på Rosenhells äldreboende i Uddevalla som tagit beslut om att införa åtgärden.
  • En ny studie från London School of Economics visar att hälften av de som dör av coronaviruset bor på äldreboenden. Daniel Alling, Londonkorrespondent, berättar mer.
  • Hör även Tine Rostgaard, professor på Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet, som studerat skillnaden mellan äldreboenden i de nordiska länderna.