Fler jobb i farozonen i Ånge

Ytterliggare jobb är i farozonen i Ånge kommun. Det framkom på fredagen vid en presskonferens i Ljungaverk.
Sammanlagt handlar det om 120 arbetstillfällen som riskerar att försvinna de närmaste månaderna. Förutom de privata företagen handlar det om Sj, Banverket och posten som kan komma att säga upp personal.