Efter larm om smitta

Ivo gör tillsyn på äldreboenden i hela landet

1:45 min

Efter larmen om coronasmitta kommer Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, nu genomföra tillsyn på äldreboenden i hela landet.

– Ivo planerar för att genomföra någon form av tillsyn inom äldreomsorgen över hela landet, säger Maria Björklund som är avdelningschef på Ivo Region Sydväst och sitter i myndighetsledningen.

Bland annat på grund av risken för smitta så gör Ivo inga inspektioner på plats just nu, men tillsyn av verksamheter kan göras på andra sätt, digitalt eller via telefon.

Inför en tillsyn är det i dagsläget också en viktig avvägning att inte belasta boenden onödigt mycket i en redan ansträngd situation förklarar Maria Björklund. Trots det anser Ivo det nödvändigt att snarast komma igång med tillsynsarbetet.

– Det är viktigt att göra det här nu om Ivo kan hjälpa till att minska smittspridningen bland annat, säger Maria Björklund, enhetschef Ivo Region Sydväst.

Ivos uppdrag är att se till att vården är säker och har god kvalitet. Det innebär också att stötta olika vårdgivare att hitta bra rutiner och sprida goda exempel. Och utmaningarna för vården är många, säger Maria Björklund.

– Det kan handla om basala hygienrutiner och hur man jobbar med det, har personalen rätt kompetens? Det här är ju jätteutmaningar för personalen, hur man ska hantera detta. Vi har ju hemtjänstpersonal som går ut och in i enskildas hem, vi har olika boenden och allt ställer olika höga krav, säger hon.

Redan förra veckan inledde Ivo tillsyn på flera äldreboenden i Stockholm och Sörmland som drabbats av coronasmitta. Resultaten är ännu inte klara av det arbetet. Och för att få in mer information från verksamheterna har Ivo inrättat både en ny tipstjänst och Facebooksida.

– Detta för att vi ska få en bättre bild av vilka risker och brister som finns och hur allvarliga de är. Så det jobbar vi jättemycket med säger Maria Björklund.