Kampen mot covid-19

M vill underlätta för tillfälliga äldreboenden

1:57 min

För att minska risken för smittspridning tänker Moderaterna föreslå att även kommuner ska få göra undantag i plan- och bygglagen, för att kunna bygga tillfälliga äldre- och LSS-boenden.

 – Vi har mycket fokus på regionerna just nu, och på goda grunder, men även kommunerna behöver mer hjälp. Det är uppenbart att smittan kommit in på många äldreboenden och då skulle kommunerna behöva ha större rättigheter att till exempel bygga nya, tillfälliga baracker. Byggnader där man kan separera människor som blivit smittade från de som inte blivit det.

Regeringen har redan föreslagit att hälso- och sjukvården under en begränsad period, med början den 1 maj ska undantas från bestämmelser i plan- och bygglagen. Syftet är att tillgodose vårdbehov, exempelvis i form av tillfälliga fältsjukhus. Nu vill alltså moderaterna ge kommunerna samma rätt för att hindra smittspridning på äldreboenden och LSS-boende.

Men kommunerna behöver också hjälp med att upphandla rätt skyddsutrustning för hemtjänst och boenden, säger Ulf Kristersson. Den hjälp som Socialstyrelsen ska ge både regioner och kommuner fungerar inte för kommunerna, anser han.

– Det är uppenbart att det inte fungerar. Vi ser nu att regionerna går samman för att köpa på en väldigt svår världsmarknad, nödvändig skyddsutrustning. Många kommuner har inte alls den kapaciteten. När jag pratar med kommunalråd runt om i landet så är den enskilt största och viktigaste frågan: Vi har akut brist på skyddsutrustning, den kommer att ta slut den kommande veckan.

Ulf Kristersson utesluter inte att det även behövs mer pengar till kommunerna.

– Jag tror att både regioner kommer att behöva få resurstillskott. Nu har ju regeringen lovat att ersätta de direkta sjukvårdskostnaderna. De har också väldigt stora andra kostnader som vi måste ersätta i efterhand skulle jag tro. Så jag skulle tro att många kommuner och många regioner kommer att behöva mer pengar efteråt, ja.