Energi

Ökat intresse för solenergi i kristider

1:55 min

Trots coronapandemi och osäkra ekonomiska tider finns det branscher som verkar klara sig bättre än andra. En är de företag som installerar solcellsanläggningar hos privatpersoner. En förklaring till det kan vara ett ökat krismedvetande. Villaägare ser det som ett sätt att bli mindre sårbara i framtiden.

– Jag tror att när coronakrisen är över kommer energiskatten att öka mycket och då är jag inte lika känslig med mitt hus, säger Bosse Åberg, villaägare i Salstjö-Boo utanför Stockholm.

Solel utgör fortfarande bara en knapp procent av den svenska energimixen, men de senaste åren har marknaden vuxit kraftigt. 2019 installerades 70 procent mer solel i Sverige än året innan, enligt statistik från Energimyndigheten.

Coronakrisen väntas nu försena många större solenergianläggningar som planeras runt om i världen, då de kan få svårare att hitta finansiering.

Men för små anläggningar pekar utvecklingen åt ett annat håll. I länder som Australien, som drabbats av upprepade kriser verkar fler vilja satsa på solceller och batterilagring för att bli självförsörjande på energi.

– Dels efter de kraftiga skogsbränderna och nu corona börjar folk se att det finns stora hot mot samhällsstrukturerna och ett sätt att skydda sig är att installera solceller och batterier, säger Johan Lindahl som är svensk representant i IEA:s solcellsgrupp.

Även i Sverige märker branschen nu ett intresse från nya grupper.

– Det är ju de som kanske om det kommer en kris i framtiden vill kunna se om sitt hus och se om man i alla fall kan ha energiförsörjningen säkrad. Den gruppen har varit betydligt mindre innan, säger Erik Martinson VD för Svea Solar.