Ekots kartläggning

Flera länder missar corona-dödsfall på äldreboenden

1:58 min

Antalet döda i Europa och USA i Covid 19 är betydligt högre än vad som rapporterats. En orsak, visar Ekots kartläggning är att många länder missar många dödsfall från äldreboenden.

Ekot har kartlagt hur myndigheter i olika länder rapporterar sina dödsfall. Det visar sig att i flera länder bygger rapporteringen i huvudsak på dödsfall som inträffat på sjukhus. De som dör på äldreboenden finns ofta inte med i statistiken. Det rör sig troligen om många tusen människor.

Sverige är ett av länderna som rapporterar in dödsfall även från äldreboenden. När man i Stockholm gick igenom dödsfallen förra veckan visade det sig att en tredjedel av dödsfallen kom från äldreboenden.

I Belgien som räknar med även de som inte hunnit testas innan de dör men som misstänks ha burit på coronasmitta kommer nära hälften av dödsfallen från äldreboenden.

Även i andra länder som redovisar dödsfall från äldreboenden utgör de en mycket stor andel av totalen:

Flera länder som redan har mycket höga dödstal har hittills inte redovisat dödsfall på äldreboenden i någon större omfattning. Dit hör Storbritannien, Nederländerna Italien och Spanien. I USA räknas dödsfall på äldreboenden med i statistiken men enligt medieuppgifter är redovisningen i många stater bristfällig.

– Jag tror att det kommer komma även från andra länder rätt mycket dödsfall från äldreboenden säger Johan Gisecke är rådgivare till världshälsoorganisationen WHO och tidigare statsepidemiolog.

I Storbritannien antas antalet dödsfall stiga med åtminstone 10 procent när dödsfallen från äldreboenden räknas in. I Spanien och Italien har granskningar i medierna gjort gällande att många tusen kan ha dött på äldreboenden utan att de redovisats i den offentliga statistiken.

När Frankrike ändrade sin rapportering och började räkna med dödsfall från äldreboenden ska antalet dödsfall ökat med mer än en tredjedel.

Att dödsfallen redovisas olika gör att det blir väldigt svårt att göra jämförelser mellan länder. Ett exempel är grannländerna Nederländerna och Belgien. Enligt siffror från Johns Hopkins-universitetet har Belgien dubbelt så många dödsfall per capita som Nederländerna. Men i Belgien anges att nästan hälften av dödsfallen kommer från äldreboenden. I Nederländerna har dödsfall från äldreboenden hittills inte räknats med i samma omfattning. Vilket skulle kunna förklara en stor del av skillnaden mellan länderna.

– Det visar ju hur svårt det är med statistik och hur svårt det är att göra jämförelser mellan länder. Även jämförelser mellan länder som är ganska lika varandra är svåra att göra, säger Johan Gisecke.