Kontroversiellt

MSB i samtal med Amazon – vill lagra svensk coronadata

1:39 min

Internetjätten Amazon vill hjälpa svenska myndigheter att kartlägga corona-symtom runtom i landet och för nu samtal med MSB om att lagra informationen, kan Ekot avslöja.

Några av världens största teknikföretag ger sig nu in i kampen mot coronaviruset. Nyligen presenterade Google och Apple en gemensam, global smittspårningslösning.

Enligt Ekots uppgifter är internetjätten Amazon nu tänkt som leverantör när flera svenska myndigheter ska samla in uppgifter om allmänhetens corona-symtom.

Den digitala enkäten ska gå ut till hela Sverige och ge en lägesbild om symtomspridningen runtom i landet. Avsändare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Trots att användarna ska logga in med Bankid avser myndigheterna att inte lagra några personuppgifter, något flera bedömare har beskrivit som en svår uppgift.

Amazon har nyligen diskuterat projektet i mejlväxlingar med MSB, vars särskilda rådgivare Svante Werger uppger att datalagringsjätten verkar vara med i projektet.

– Ja, det är min bild. Det får vi återkomma om i samband med att vi berätta mer om verktyget, säger han.

Att be amerikanska teknikföretag lagra hälsouppgifter är kontroversiellt.

Informationen blir med största sannolikhet tillgänglig för amerikanska myndigheter, antingen efter en officiell förfrågan eller genom hemlig avlyssning, enligt Daniel Melin, it-upphandlare på statens inköpscentral på Kammarkollegiet.

– Jag skulle själv ha den utgångspunkten är den här informationen är möjlig att tillskansa sig för, i det här fallet, amerikanska myndigheter, säger Daniel Melin.

Frågan om molntjänster är en pågående debatt inom svensk förvaltning.

I november varnade Försäkringskassans generaldirektör för att Sverige riskerar att förlora sin digitala suveränitet om man i stor utsträckning förlitar sig på utländska molntjänster.

Databasen med information om svenskarnas symtom ska enligt MSB inte rymma personuppgifter. Men innehållet kan ändå vara åtråvärt för utländska underrättelsetjänster.

– Om jättemånga medborgare använder den här tjänsten och innehållet är tillgängligt för andra nationer, så kan de skapa sig en bild av Sveriges beredskap och Sveriges förmåga att hantera en kris, säger Daniel Melin.

Ekot har sökt Amazon för en kommentar.