Så anmäler du Sveriges Radio

De krav som ställs på Sveriges Radio är bland annat att programmen ska vara opartiska och sakliga, att respekten för den enskildes privatliv ska värnas och att inget kommersiellt intresse ska gynnas på ett otillbörligt sätt.

Samtidigt ska en stor yttrandefrihet råda. Sveriges Radio är skyldigt att hävda de demokratiska värdena och principen om alla människors lika värde.

Om du som lyssnare tycker att dessa krav inte efterlevs finns det två olika sätt att anmäla en publicering för granskning:

Granskningsnämnden

Varje år anmäls Sveriges Radio cirka 600 gånger till Granskningsnämnden för radio och tv. Granskningsnämnden är en självständig nämnd under Myndigheten för press, radio och tv som kan pröva om ett inslag eller program uppfyller villkoren i sändningstillståndet.  Om ett program anmäls av flera olika personer handläggs dessa gemensamt som ett och samma ärende. Total brukar det handla om cirka 400 unika ärenden varje år.

När en anmälan kommer in har kansliet på Myndigheten för press, radio och tv möjlighet att begära in en inspelning av det sända programmet eller inslaget. Skulle det finnas något som Sveriges Radio bör yttra sig över i förhållande till regelverket begär Granskningsnämnden ett yttrande från programbolaget. Det sker cirka 35-40 gånger per år att Sveriges Radio yttrar sig över sina sändningar.

Om Sveriges Radio sedan skulle fällas vid ett av nämndens sammanträden, det sker ca 6-8 gånger per år, ska beslutet som regel offentliggöras. Det görs via så kallade pliktsändningar i traditionell radio (FM) samt i anslutning till det fällda inslaget eller programmet.

Sveriges Radio kan även frias med kritik om Granskningsnämnden tycker att det finns brister i det som sänds men dessa inte är så allvarliga att de leder till fällning. Det sker vanligtvis 1-2 gånger varje år.

Anmälan av program till Granskningsnämnden

Lyssnare som tycker att ett program som sänds i traditionell radio (FM) strider mot innehållet i Sveriges Radios sändningstillstånd eller radio- och tv-lagen kan vända sig till Granskningsnämnden. En anmälan till Granskningsnämnden görs enklast på myndigheten för press, radio och tv:s hemsida, det är de som tar emot anmälan. 

Här hittar du en lista över Granskningsnämndens senaste beslut.

Medieombudsmannen

Från och med den 1 januari 2020 finns det utöver Granskningsnämnden en till instans som tar emot anmälningar mot Sveriges Radios publiceringar: Allmänhetens Medieombudsman (MO). MO ska pröva om en enskild i Sveriges Radios publiceringar har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. MO ska också pröva innehåll som har sänts i FM men även sådant som finns på Sveriges Radios webbsidor, i Sveriges Radio-appen samt på Sveriges Radios officiella sociala medier-konton. MO kan dock inte pröva kommentarsfälten på sociala medier-plattformarna. MO prövar alltså alla plattformar medan Granskningsnämnden i huvudsak precis som tidigare bara prövar FM-sändningar.

Anmälan av program till Medieombudsmannen

Om du känner dig personligen kränkt och utpekad av något som publicerats eller sänts så kan du anmäla till Medieombudsmannen.

Här kan du läsa om hur det går till och vad du kan anmäla till medieombudsmannen.