STUDIO ETT TORSDAG 16 APRIL

Är övervikt en betydande riskfaktor vid covid-19?

13 min
  • Patientorganisationen HOBs, Hälsa oberoende av storlek, berättar att medlemmar oroar sig för möjliga samband mellan fetma och risken för covid-19.

  • Fetma finns inte bland Folkhälsomyndighetens riskfaktorer för allvarlig covid-19 men de som jobbar på intensivvårdsavdelningar ser tydliga tecken. Vi hör verksamhetschefen på IVA på Danderyds sjukhus, Klara Bergmark.

  • Vi hör också Johanna Uddén Hemmingsson, läkare och ansvarig för behandlingar av fetma på Sankt Görans Sjukhus.