Alla provtas inte

Dödsfall på äldreboenden kan saknas i statistiken

2:00 min

Fler äldre i Sverige kan ha dött i covid-19 än vad Folkhälsomyndighetens statistik säger, eftersom alla som insjuknar på äldreboenden inte testats. Det visar Ekots granskning.

– Vi har tyvärr begränsade möjligheter att provta i vårt län. Vi måste prioritera hårt vilka vi provtar. Om du pratar bara dödsfall så har vi fem bekräftade och jag känner till lika många till som kan ha avlidit och samtidigt kan ha haft covid-19-infektion, så jag hoppas att provtagningskapaciteten ökar så att diskrepansen minskar, säger Lisa Labbé Sandelin smittskyddsläkare i Kalmar län.

Det är brist på reagens, kemikalier som behövs för att analysera proverna, som gör att man i Kalmar län får prioritera hårt i vilka man provtar för covid-19. På äldreboenden provtas några, och om dom är smittade betraktas även andra med symtom på samma avdelning som covid-19-sjuka. Men om personer som inte testats avlider, hamnar dom dock inte i den officiella statistiken för covid-19-dödsfall som Folkhälsomyndigheten rapporterar om dagligen.

Och att det kan se ut på det här sättet på flera äldreboenden i Sverige bekräftas av AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten:

– Vi har ju fått signaler från smittskyddsenheterna att inte alla misstänkta fall provtas så därför är det troligtvis en underskattning i både antalet fall och antalet dödsfall, säger AnnaSara Carnahan.

Men hur många dödsfall man missar genom att de inte testats för covid-19 kan Folkhälsomyndigheten inte ge någon uppskattning om.

Hur man testar på äldreboenden skiljer sig åt över landet. Region Stockholm uppger att alla som uppfyller kriterierna testas på äldreboendena oavsett om man redan vet att smitta finns på boendet. Men Sörmland som haft höga dödstal sett till befolkningen, uppger att man avslutar provtagningen när man konstaterat att flera är positiva på ett äldreboende.

Liknande provtagningsprinciper finns i Östergötland, och även i Dalarna och Halland. Det betyder att flera dödsfall riskerar att missas i den offentliga statistiken.

– Jag hade önskat att vi kunde provta mycket mer, särskilt bland äldre och i riskgrupper, inte bara för att få en bättre och tillförlitlig statistik utan även för att vi bättre ska kunna skydda andra brukare till exempel, säger Lisa Labbé Sandelin i Kalmar län

I efterhand kommer statistiken att kunna korrigeras, men i de dagliga uppdateringarna som görs – och som ligger till grund för beslut om åtgärder – saknas än så länge en del dödsfall.