Coronapandemin

Datainspektionen: Sekretessrisk att kartlägga coronasmittan

2:18 min

Att spara information om svenskars coronasymtom hos ett utländskt företag kan innebära en sekretessrisk för patienter, varnar Datainspektionen. Det här efter att Ekot kunnat rapportera om MSB:s planer på att kartlägga coronasmittan i Sverige och lagra informationen hos amerikanska Amazon.

– Det som kan hända är att patientdata som omfattas av ett i grund och botten starkt skydd av sekretess då kan behöva lämnas ut med stöd av andra länders lagstiftning, säger Mattias Sandström, jurist på Datainspektionen.

Som Ekot kunnat rapportera har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, planer på att kartlägga svenskarnas coronasymtom med en digital enkät. Informationen man får in ska ge en lägesbild av symtomspridningen i landet, och själva datan ska enligt uppgift till Ekot sparas på internetjätten Amazons molntjänst. Eftersom Amazon är ett amerikanskt företag lyder det under amerikansk lag, och då kan landets myndigheter begära ut informationen, oavsett var i världen servrarna står.

Men även om Datainspektionen nu har farhågor kring att svensk patientdata hamnar i orätta händer med en sådan här lösning kan man i nuläget vare sig stoppa eller avråda MSB från att använda sig av Amazon, säger Mattias Sandström.

– Vi på Datainspektionen har ännu inte fått del av någon information om hur man har tänkt igenom det här. Så det är därför inte möjligt för mig eller någon annan på Datainspektionen att ta ställning till om det är tillåtet eller inte, just i den här situationen, säger Sandström.

MSB har sagt att man ska återkomma med mer information om planerna. Men enligt Svante Werger, särskild rådgivare på MSB är det liten risk att svensk patientdata läcker ut.

– Med den aggregeringsnivå som är på den här informationen och att den är anonymiserad är vår bedömning att det inte kommer att vara någon information som är spårbar till någon person överhuvudtaget i det här, säger han.

Om de personuppgifter som behandlas är av väldigt känslig natur så är man skyldig att göra en konsekvensbedömning tillsammans med Datainspektionen. Men, säger Mattias Sandström, det här är inget som myndigheten kan dra igång på egen hand.

– Det här måste vara ett initiativ från MSB:s sida. Det går inte att godkänna någonting i förhand utan att ha redogjort för vad de har för avsikter, säger han.

Ska då MSB sätta sig med Datainspektionen?

– Det är alltid bra att prata mellan myndigheter som har olika expertroller, så jag utesluter inte att det är lämpligt, absolut, säger Svante Werger.