coronakrisen

Iran misstänks mörka coronafall

2:06 min

Iran är det landet i Mellanöstern som är hårdast drabbat av coronaspridning.
Över 80,000 personer har insjuknat i covid-19, drygt 5000 har dött. 
Men myndigheternas officiella statistik ifrågasätts. Omid som arbetar med coronapatienter på ett sjukhus i Teheran säger att statistiken är felaktig och att den verkliga dödssiffran är mycket högre.

– Om patienter lider av hjärtfel, tumör eller någon lungsjukdom men dör efter att ha insjuknat av coronaviruset kommer vi ändå att registrera många av dem som döda i den andra sjukdomen. Det säger Omid som arbetar som sjuksköterska på en coronaklinik i huvudstaden Teheran.

Han berättar att han sett hur många covid19 sjuka patienter avlida men inte registreras som coronadöda och därmed inte hamnar i den iranska coronastatistiken.

– Det är därför statistiken blir helt felaktig, säger han.

Att statistiken kan vara missvisande gäller också en rad andra länder. På flera håll registreras till exempel inte äldre som dött på äldreboenden som coronadöda, trots att covid19 i många fall kan vara dödsorsaken.

I Iran som är utsatta för hårda sanktioner råder stor brist på testutrustning och det är en anledning till att många fall inte upptäcks. Men det finns också en stor misstro mot myndigheterna och många tror att de mörkar antalet fall för att inte få för stora siffror säger Omid.

Han säger att en andra våg av smittade nu sköljer över Iran efter att många brutit sin frivilliga isolering för att börja arbeta och tjäna pengar igen. Och han anser att coronaläget i Iran nu är ytterst osäkert.

– Jag skulle säga att situationen i Iran är oklar. Dessutom brister regeringen i sitt stöd och det blir en förvirring bland folk vad som egentligen gäller och det kan minska medvetenheten säger Omid.

Iran bekräftade sina första coronafall i slutet av februari men än syns inget slut – inte ens någon ljusning.