Coronakrisen

Kritik mot olika användning av liksäckar

2:04 min

Hälften av landets sjukvårdsregioner och kommuner lägger patienter som avlidit i corona i särskilda skyddssäckar, så kallade body bags, för minskad smittorisk.
De övriga slutade göra det när Folkhälsomyndigheten ändrade riktlinjerna för några veckor sedan. Kritiker anser att de olika bedömningarna skapar förvirring och osäkerhet.

– Det är olyckligt, det skapar en otrygghet ute hos våra medlemmar vad gäller handhavandet av avlidna. Man borde ha funnit en mer enhetlig del, säger Ulf Lernéus, direktör för Sveriges begravningsbyråers förbund.

Sörmland är en de sjukvårdsregioner som har många bekräftade fall av corona, både smittade och avlidna. Där läggs alla döda i skyddssäck, eftersom det fortfarande finns viss risk för smitta, främst vid beröring.

Riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten var först att alla regioner och kommuner skulle använda body bag, men sen ändrades det till att täcka avlidna med filt eller lakan, som vid andra dödsfall.
Per Heidenfors, fastighetsservicechef vid region Sörmland, säger att man väljer att ta det säkra före det osäkra:

– Då det gör det enkelt på nåt sätt för alla involverade. De som ska hantera de avlidna, våra transportörer på sjukhusen, de som hämtar från begravningsbyråerna och annat, säger Heidenfors.

Stockholm som är den hårdast drabbade sjukhusregionen i landet när det gäller coronasmitta har som riktlinje att inte lägga avlidna i bisättningssäck, som det också kallas.
Men det går att göra undantag. Säck används till exempel när det är ont om plats i bårhusen. Det har hänt att avlidna fått dela utrymme.

Per Follin är smittsskyddsläkare.
– Om det är så att de bedömer att det finns andra skäl att misstänka att det finns skäl att ha andra rutiner, det vill säga att tillta till exempel en sån här bisättningssäck, så finns möjligheter. Men som sagt i normalfallet bedömer vi att det inte ska behövas.

I Jämtlands län använder regionen säck vid särskilda fall.

– Vi har skrivit att det ska användas vid läckage av kroppsvätskor och vi har bestämt det för att undvika oro vid senare hantering.
Till exempel på patologavdelningen och det är begravningsbyråer, alla är ju oroliga för smitta, säger Gunilla Widegren, ansvarig för bårhuset på länssjukhuset i Östersund.