Kvinnomisshandel

Så kan mer hemmatid bli en dödsfälla

1:32 min
  • Polisen i Skåne har fått in drygt 30 procent fler ärenden om våld i nära relationer i mars i år än samma period de senaste tre åren.
  • Samtidigt varnar kvinnojourer för att möjligheten att söka hjälp minskar när fler stannar hemma.
  • "Jag hade inte kunnat ta kontakt med någon, han kommer hindra mig eller misshandla mig, det får bli att man inte ringer", säger Julia som levt i en våldsam relation.