Beteendeförändringar

Handhälsandet borta - rädsla och grupptryck viktiga faktorer

1:42 min
  • Svenska folket har snabbt förändrat sitt beteende på flera sätt sedan coronaepidemin bröt ut. Vi bjuder mer sällan hem andra, undviker folksamlingar och 85% har slutat eller undviker att ta andra i hand.
  • Det framgår av en undersökning från Kantor/Sifo som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beställt.
  • "En rädsla och en ständig påminnelse i vardagen om vilken norm som gäller är starka förändringsmekanismer" konstaterar psykologiprofessor Per Kristensson.