Coronapandemin

Ny information ska minska smittan i förorterna

1:41 min

I ett gemensamt projekt kommer flera universitet nu att ge ut ny information till personer som bor trångt i storstadsförorter, i syfte att minska spridningen av covid-19.

Det nya informationsmaterialet är ett resultat av ett samarbete mellan olika föreningar, en grupp infektions- och smittskyddsläkare, och andra yrkesgrupper från universiteten i Lund, Göteborg och Stockholm. Informationen kommer att publiceras på bland annat arabiska, somaliska och andra språk som talas i storstadsförorterna.

– Vi insåg att den information som har kommit ut från Folkhälsomyndigheten, att vi behövde kompletterande information som inte skiljer sig från de riktlinjerna, utan kompletterar det som finns, utifrån de behoven som finns i förorten, säger Lina al-Nahar, initiativtagare och hälsoinformatiker på avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Enligt Lina al-Nahar utgår Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer ifrån hur det ser ut i det stora majoritetssamhället, medan den information de tar fram tilltalar en annan verklighet som råder i storstadsförorterna, där trångboddhet och flergenerationsboende är ett faktum.

– Då kanske det inte är rimligt att säga att man ska hålla distans, utan man kanske ska säga att du umgås med de du bor med, men avstår gärna besök från andra, säger Lina al-Nahar.

I Folkhälsomyndighetens statistik över personer som har konstaterad coronasmitta sticker utrikesfödda ut.

I Stockholm är det en del förorter med trångboddhet som är hårt drabbade. Enligt Folkhälsomyndigheten utgör trångboddhet en risk för ökad smittspridning. Siffror från SCB visar också att var femte person född utanför Europa idag är trångbodd.

Lina al-Nahar pekar på fler faktorer som kan ha bidragit till smittspridningen, till exempel att flera av de som bor i förorterna jobbar i servicesektorn och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Därför menar hon att den nya informationen behövs än mer idag. 

– Det här är ingenting som är nytt. Vi har alltid vetat att den här samhällsinformationen behövs. Men det har inte riktigt tagits hand om som det borde göras. coronatiderna gör det mer synligt idag, säger Lina al-Nahar på avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.