”Tufft utgångsläge”

Kommuner kan tvingas till besparingar

1:58 min

Kommuner kan tvingas till besparingar till följd av coronakrisen. Hittills har kommuner runt om i landet tappat 15 miljarder kronor i skatteintäkter. Om arbetslösheten stiger till regeringens värstascenario på 13 procent kommer kommunerna tappa betydligt mer.

I vårbudgeten som presenterades förra veckan fanns bland annat 15 miljarder i statsbidrag till kommuner och regioner med anledning av virusutbrottet men det täcker bara hittills förlorade skatteintäkter. Annika Wallenskog, som är chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner, befarar därför att kommuner kommer behöva göra besparingar.

– Om staten inte täcker de kostnadsökningar och intäktsförluster som kommunerna kommer att ha då finns det ju risk att kommunsektorn också börjar jobba med besparingar och i nuläget vore det inte särskilt bra med tanke på att då gör de så att krisen blir ännu större, säger Annika Wallenskog till Ekonomiekot Extra.

Att kommuner kan behöva tvingas till besparingar är en bild som delas av Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest.

– Läget är ju otroligt osäkert men redan före coronkrisena hade vi ett ganska tufft utgångsläge i kommunsektorn. Vi hade ett högt tryck och vi hade effektiviseringskrav på många verksamheter, säger Emelie Värja.

Hur många kommuner som i spåren av coronapandemin kommer att höja skatterna är för tidigt att säga.

– Det beror helt på hur länge krisen pågår och sen hur mycket regeringen skjuter till i form av statsbidrag, säger Annika Wallenskog.