Majoritet av utrikes födda inte självförsörjande

12 min
  • Enligt en ny rapport från Entreprenörskapsforum klarar en stor majoritet av utrikes födda inte att nå självförsörjning, det vill säga att tjäna 12 600 kronor i månaden efter skatt. 
  • Regeringen mäter sysselsättningsgrad hos samma grupp, vilket enligt rapporten inte är ett lika bra mått.
  • Samtal med Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, och Fadi Barakat, projektchef vid näringslivskontoret Malmö stad.