Vulkanutbrott

Vatten kanske bidrar till vulkanutbrott

1:46 min

Kan kraftiga regn orsaka – eller i alla fall bidra till – vulkanutbrott?
Ja det funderar forskare på i en ny studie.

Vulkanen Kīlauea fick ett kraftigt utbrott 2018. Orsakerna bakom utbrottet är okända men forskarna bakom studien, som publiceras i tidskriften Nature, undrar nu om det finns ett samband med det långvariga regn som föregick utbrottet.

Vattnet kan ha sipprat ned i berggrunden och skapat ett ökat tryck vilket i sin tur lett till mer sprickor och håligheter för magman att ta sig fram i.

Valentin Troll, professor vi Uppsala universitet i petrologi – alltså läran om bergarters uppkomst, uppbyggnad – menar att studien är intressant.

– Vi vet att vatten kan orsaka jordskred men frågan här är om vattnet är så starkt att det får berggrunden att spricka och kan det leda till vulkanutbrott? Och det är inte orealistiskt att tänka det, säger han.

Han påpekar dock att vatten i sig inte kan få magma att stiga. Så när utbrott som Kīlauea äger rum, så är området antagligen redan på gränsen till att få ett utbrott när regnen kommer.

Referens: Farquharson et al. ”Extreme rainfall triggered the 2018 rift eruption at Kīlauea Volcano”. Nature, 2020. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2172-5.