Coronapandemin

Risk för ökade dödsfall när färre söker akutvård

2:00 min

Färre äldre verkar under coronapandemin söka akutvård för stroke, propp i benet och hjärtbesvär. Det visar preliminära resultat från svenska register.

Stefan James, professor i kardiologi och ordförande för svenska hjärtläkare menar att minskningen är bekymmersam.

– De som kanske inte söker är de som är lite äldre och sjukare. Det gör att jag blir orolig för att de som är värst drabbade och som behöver mest hjälp kanske inte kommer till vård.

Det handlar om personer som känner smärta över bröstet och där det finns misstanke om hjärtinfarkt. I hela landet har antalet som söker för den typen av hjärtbesvär minskat med mellan 25-50 procent.

Likadant ser det ut för stroke, alltså de som har misstänkt propp i hjärnan eller hjärnblödning. Där är minskningen 40 procent i mars jämfört med samma tid i fjol. Även de som har problem med blodkärlen i benen och där risk för amputation finns, söker i lägre grad vård. I Stockholmsområde har det minskat med 50 procent, enligt kvalitetsregistren i vården.

Det här är oroande, menar Thomas Lindén chef för kunskapsstyrning för hälso och sjukvården på Socialstyrelsen

– Det är viktigt att den som får symptom som tyder på allvarlig sjukdom söker vård som vanligt. Den vården finns och den fungerar, säger han.

Nu har cirka två tusen personer dött i Covid19, men ett vanligt år dör ungefär 30 000 i Sverige av hjärtkärlsjukdomar. Det antalet kan öka om personer med hjärtproblen inte söker vård:

– Ja det skulle kunna vara så i värsta fall. Det är lätt att få en ökning som också blir stor om man inte behandlar eller diagnostiserar patienter som har risk i tid, säger Stefan James.